Wednesday, 24/04/2019 - 19:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
 • Nguyễn Thị Minh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
  • Điện thoại:
   0988.888.888
 • Nguyễn Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.300000
  • Email:
   nguyenvan@tentinh.edu.vn
 • Ngô Minh A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn