Monday, 15/08/2022 - 11:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Quy trình cấp bản sao, văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương

Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ Đã có hiệu lực