<a href="/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ”

Căn cứ hướng dẫn số 506/ PGD&ĐT, ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo Mường Khương về việc nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Với mục tiêu giúp giáo ...
Monday, 15/08/2022 - 10:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG